Výbor klubu

Predseda:

Tibor Havelka

Lehnice 160, okr.Dunajská Streda 0908 776 501

Podpredseda:

Miroslav Krásny

Nám.Slobody 16, Palárikovo

Tajomník, poradca chovu:

Mgr. Mária Škrochová

Vajanská 43, Sereď 0915 760 845


Pokladník:

Irena Krásna

Nám. Slobody 16, Palárikovo

Revízna komisia:

Patrícia Follaufová

Marcela Kavuliaková