Štandard - nemecký pinč

NEMECKÝ PINČ - Deutscher Pinscher

F.C.I. - štandard č. 184/18.04.2007/GB

Dátum publikovania platného štandardu : 6.3. 2007

Pôvod: Nemecko

Použitie: strážny a spoločenský pes

Klasifikácia: 2. skupina pinče a bradáče, molosy, švajčiarske salašnícke psy a ďalšie plemená. 1. sekcia pinče a bradáče, bez skúšky

Krátky prehľad histórie: Hladkosrstý pinč reprezentuje veľmi staré plemeno, ktoré sa od roku 1880 spomína v nemeckej plemennej knihe. Má rovnakých predkov ako bradáč, ktorého nazývali drsnosrstým pinčom. Od začiatku sa od drsnosrstého pinča odlišoval sfarbením a hladkou srsťou. Väčšinou bol čierny so svetlohnedými znakmi, jednofarebný svetlohnedý až červený, korenie a soľ alebo jednoducho modrosivý až čierny.

Celkový vzhľad: pinč je hladkosrstý, stredne veľký pes s hrdým držaním, plynulými obrysmi, elegantne, kvadraticky stavaný. Je kvadratický ako bradáč, vďaka krátkej srsti je dobre viditeľné jeho dobre vyvinuté svalstvo.

Dôležité proporcie: kvadratická stavba, výška v kohútiku je skoro taká istá ako dĺžka trupu. Dĺžka hlavy (od ňucháča po výbežok medzitemennej kosti) zodpovedá polovici dĺžky chrbta (od kohútika po nasadenie chvosta).

Povaha a správanie: živý, temperamentný, sebavedomý a vyrovnaný, zároveň bystrý a vytrvalý, čo z neho robí príjeného rodinného, strážneho a sprievodnéhp psa.

HLAVA

Temeno

Lebka: je silná a dlhá, nemá výrazne vystupujúcu medzitemennú kosť. Čelo je ploché a prebieha rovnobežne s chrbtom nosa.

Čelový sklon: mierny, ale zreteľný.

Ňucháč: dobre vyvinutý a vždy čierny.

Papuľa: zakončená tupým klinom. Chrbát nosa rovný.

Pysky: čierne, pevné, hladko priliehajú k lebke, kútiky uzavreté.

Čeľuste, chrup: silná horná a dolná čeľusť, úplný chrup s nožnicovým zhryzom (42 zubov podľa zubného vzorca psa) je silný, dobre uzavretý a čisto biely. Žuvacie svalstvo je dobre vyvinuté, ale nemá tvoriť výrazné líca.

Oči: tmavé, oválne, čierno pigmentované, priliehavé viečka.

Uši: preklopené, vysoko nasadené, v tvare písmena V. Okraje ušníc priliehajú k lícam, ušnice sú otočené dopredu, v smere spánkov, pričom paralelné sklady nemajú presahovať temeno.

KRK:

je ušľachtilo klenutý, mocný v nasadení, nie príliš krátky. Šija je klenutá. Koža na hrdle prilieha a je bez záhybov (suchý krk).

TRUP

Horná línia: vychádza od kohútika, smerom dozadu mierne klesá.

Kohútik: tvorí najvyššie miesto hornej línie.

Chrbát: mocný, krátky a pevný.

Bedrá: krátke, mocné a hlboké. Vzdialenosť posledného rebra a bokov je krátka, aby pes pôsobil kompaktne.

Kríže: prebiehajú v miernom oblúku, nebadane prechádzajú do nasadenia chvosta.

Hrudník: je primerane široký,v priereze oválny, siaha po lakte. Výrazné predhrudie je zvýraznené špicou hrudnej kosti.

Spodná línia a brucho: slabiny nie sú prehnane vtiahnuté, tvoria so spodnou časťou hrudníka peknú klenutú líniu.

CHVOST:

prirodzený. Cieľom chovu je chvost v tvare šable alebo kosáka.

KONČATINY:

Hrudné končatiny: sú stavané ako stĺpy, rovné a postavené nie príliš naúzko. Predlaktia sú pri pohľade zboku rovné.

Plecia: lopatky tesne priliehajú k hrudníku, dobre osvalené, presahujú cez tŕne stavcov chrbtice. Sú šikmé a osadené dobre dozadu, uhol k horizontále je asi 50°.

Ramená: dobre priliehajú k trupu, sú silné a svalnaté. Uhol k lopatke cca 95 až 105°.

Lakte: korektne priliehajú, nie sú vtočené ani vytočené.

Predlaktia: mocné a svalnaté, pri pohľade spredu i zboku úplne rovné.

Kĺby nadprstia: mocné a stabilné.

Nadprstia: silné, pružné, pri pohľade spredu zvislé, zboku len mierne šikmé.

Predné labky: krátke a okrúhle, prsty dobre k sebe priliehajú, sú klenuté (mačacie labky). Vankúšiky sú odolné, pazúriky krátke, čierne a silné.

Panvové končatiny: pri pohľade zboku sú šikmé, pri pohľade zozadu paralelné, nie naúzko.

Stehná: pomerne dlhé, široké a mocne osvalené.

Kolená: ani vtočené ani vytočené.

Podkolenia: dlhé a silné, šľachovité, prechádzajú do mocných pätových kĺbov.

Päty: výrazne zauhlené, silné, stabilné, nie sú vtočené ani vytočené.

Podpätia: zvislé.

Labky: o niečo dlhšie ako predné, majú pevne uzavreté, klenuté prsty (mačacie labky) s tmavými pazúrikmi a tvrdými vankúšikmi.

POHYB

nemecký pinč je klusák. Chrbát zostáva v pohybe pevný a relatívne pokojný. Priebeh pohybu je harmonický, stabilný, mocný a voľný, krok je dlhý. Pre klus je typický priestranný, uvoľnený a plynulý priebeh, s mocným záberom a voľným vykročením.

KOŽA

dobre prilieha na celom tele.

OSRSTENIE

Srsť: krátka, hustá, hladko prilieha, je lesklá, bez lysých miest.

Sfarbenie: - jednofarebné: srnčia červená, červenohnedá až tmavočervenohnedá.

- dvojfarebné: lakovočierne s hnedými alebo červenými znakmi. Pri

dvojfarebných psoch je žiaduce tmavé, sýte a ostro ohraničené pálenie.

Znaky sú rozdelené takto: nad očami, na spodnej strane krku, na hrudi dva

oddelené trojuholníky, na predlaktí, na labkách, na vnútornej strane zadných

končatín a okolo konečníka. Iné farby nie sú prípustné.

VEĽKOSŤ

Výška: v kohútiku psy aj sučky 45-50 cm.

Hmotnosť: 14-20 kg.

CHYBY

každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Za chybu sa pokladá:

- voľná alebo ľahká, nízka alebo vysokonohá stavba,

- ťažké alebo okrúhle temeno,

- vrásky na čele,

- krátka, špicatá alebo slabá papuľa,

- kliešťový zhryz,

- svetlé, príliš malé alebo príliš veľké oči,

- nízko nasadené alebo veľmi dlhé, rôzne nesené uši,

- vystupujúce lícne kosti,

- voľná koža pod krkom, predhryz alebo podhryz,

- príliš dlhý klenutý alebo mäkký chrbát,

- kaprí chrbát,

- klesajúca krížová kosť,

- dlhé labky,

- mimochod,

- stepujúca chôdza,

- riedka srsť,

- úhorí pruh, tmavé sedlo a všetky zosvetlenia farby,

- výška v kohútiku nedosahuje alebo presahuje štandard o viac ako 1 cm, ale menej

než 3 cm

HRUBÉ CHYBY:

- chybný pohlavný výraz (napr. samčia sučka),

- chrtovitý vzhľad,

- jablková hlava,

- nie paralelné línie hlavy,

- vytočené lakte,

- strmé alebo sudovité zadné končatiny,

- vtočené päty,

- veľkosť viac ako 1 cm a menej ako 3 cm pod stanovenú mieru.

VYLUČUJÚCE CHYBY:

- znetvoreniny každého druhu,

- opačný pohlavný výraz,

- chyby chrupu ako predhryz, podhryz, krížový zhryz,

- hrubé chyby stavby, osrstenia a farby,

- plaché, agresívne, zlomyseľné, prehnane nedôverčivé, nervózne správanie.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Zdroj: www.skj.skVytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky