Štandard - pinč trpasličí

TRPASLIČÍ PINČ - Zwergpinscher

F.C.I. - štandard č. 185/18.04.2007/GB

Dátum publikovania platného štandardu: 6. 3. 2007

Pôvod: Nemecko

Použitie: domový a sprievodný pes

Klasifikácia: 2. skupina - pinče a bradáče, molosy, švajčiarske salašnícke psy a iné plemená; 1. sekcia pinče a bradáče, bez skúšky

Krátky prehľad histórie: Trpasličí pinč sa vyskytoval vo veľkom počte už na prelome 19. a 20. storočia a plemenná kniha z roku 1925 obsahovala už 1300 zápisov. Z mnohých sfarbení sa vyšľachtili čierne jedince so svetlejšími znakmi a jednofarebné červené až hnedočervené jedince.

Celkový vzhľad: trpasličí pinč je zmenšeninou pinča bez trpasličích znakov. Jeho elegantnú kvadratickú stavbu jasne vidieť cez krátku, hladkú srsť.

Dôležité proporcie:

- vzťah dĺžky k výške má byť taký, aby stavba bola kvadratická,

- celková dĺžka hlavy (od ňucháča po výbežok medzitemennej kosti) zodpovedá polovici dĺžky chrbta (od kohútika po koreň chvosta).

Povaha a správanie: živý a temperamentný, sebavedomý a vyrovnaný, čo z neho robí príjemného rodinného a sprievodného psa.

HLAVA:

Temeno: silné, podlhovasté, nemá výrazne vystupujúci výbežok medzitemennej kosti. Čelo je ploché, bez vrások, rovnobežné s chrbtom nosa.

Čelový sklon: mierny, ale zreteľný.

Ňucháč: je plný a čierny.

Papuľa: končí tupým klinom. Chrbát nosa je rovný.

Pysky: sú čierne, pevné, hladko priliehajú k čeľustiam. Kútiky uzavreté.

Čeľuste/chrup: silná horná a dolná čeľusť. Úplný, mocný chrup (42 zubov podľa zubného vzorca psa), nožnicový zhryz sa dobre uzatvára a chrup je čisto biely. Žuvacie svalstvo je silné, ale netvorí vystupujúce líca.

Oči: tmavé, oválne; viečka priliehavé, čierno pigmentované.

Uši: postavené; preklopené, vysoko nasadené, v tvare písmena V, hrany ušníc priliehajú k lícam, sú natočené dopredu smerom k spánkom, rovnobežné sklady nemajú prečnievať cez temeno.

KRK:

ušľachtilo klenutý, nie príliš krátky. Prechádza plynulo, bez odskoku do pliec, je suchý, bez laloku alebo voľnej kože. Koža je napnutá a prilieha bez vrások.

TRUP:

Horná línia: vychádza z kohútika, smerom dozadu mierne klesá.

Kohútik: tvorí najvyššie miesto hornej línie.

Chrbát: mocný, krátky a pevný.

Bedrá: mocné. Vzdialenosť od posledného rebra po boky je malá, takže pes je kompaktný.

Kríže: prebiehajú v ľahkom oblúku, plynule prechádzajú do nasadenia chvosta.

Hrudník: je primerane široký, v priereze je oválny, dosahuje po lakte. Predhrudie je markantne vyznačené začiatkom hrudnej kosti.

Spodná línia a brucho: slabiny nie sú príliš vtiahnuté, so spodnou líniou brucha tvoria peknú líniu.

CHVOST:

prirodzený. Cieľom chovu je chvost v tvare šable alebo kosáka.

KONČATINY:

Hrudné končatiny

pri pohľade spredu sú končatiny statné, rovné a nie príliš blízko seba postavené.

Plecia: lopatky tesne priliehajú k hrudníku, sú svalnaté po oboch stranách hrebeňa lopatky a presahujú hroty stavcov hrudnej chrbtice. Pokiaľ možno šikmé, položené dozadu pod uhlom k horizontále asi 50°.

Ramená: dobre priliehajú k hrudníku, silné a svalnaté; uhol k horizontále cc. 95°- 105°.

Lakte: korektne priliehajú, nie sú vtočené ani vytočené.

Predlaktia: mocne vyvinuté a pružné, pri pohľade spredu a zboku úplne rovné.

Kĺby predlaktia: silné a stabilné.

Nadprstia: silné a pružné, pri pohľade spredu úplne zvislé, zboku mierne zošikmené.

Labky: krátke, okrúhle. Dobre zovreté, klenuté prsty (mačacie labky), vankúšiky tučné, pazúriky krátke, čierne a silné.

Panvové končatiny

pri pohľade zboku šikmo postavené, pri pohľade zozadu paralelné, nie príliš blízko seba postavené.

Stehná: pomerne dlhé, široké a svalnaté.

Kolená: nemajú byť vtočené ani vytočené.

Predkolenia: dlhé a silné, šľachovité, prechádzajú do silných piat.

Päty: výrazne vyvinuté, mocné, stabilné, nemajú byť vtočené ani vytočené.

Podpätia: kolmé na zem.

Zadné labky: trochu dlhšie ako predné. Prsty tesne zovreté a klenuté, pazúriky krátke a čierne.

POHYB:

trpasličí pinč je klusák. Chrbát ostáva v pohybe pevný a pomerne pokojný. Pohyb je harmonický, pevný, výdatný a voľný, krok je dostatočne dlhý. Pre klus je typický priestranný, uvoľnený a plynulý pohyb s výdatným záberom a voľným vykračovaním.

KOŽA:

na celom tele tesne prilieha.

OSRSTENIE:

Srsť: krátka, hustá, priliehavá a lesklá, holé miesta sa nemajú vyskytovať.

Sfarbenie:

- jednofarebný: červený alebo tmavočerbeno hnedý.

- čierno-červený: lakovočierna srsť s červenými alebo hnedými znakmi. Treba sa snažiť o pokiaľ možno tmavé, sýte, ostro ohraničené pálenie. Znaky sú nad očami, na hrdle, na predlaktiach, na labkách, na vnútornej strane zadných končatín a pod koreňom chvosta. Na hrudi sú od seba jasne oddelené ohraničené trojuholníky.

VEĽKOSŤ

Výška v kohútiku: psy a sučky 25-30 cm.

Hmotnosť: 4 až 6 kg.

CHYBY:

každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Predovšetkým:

- nemotorná, ľahká, nízkonohá alebo vysokonohá stavba,

- ťažké alebo okrúhle temeno,

- vrásky na čele,

- krátka, špicatá alebo úzka papuľa,

- kliešťový zhryz,

- svetlé, príliš malé alebo veľké oči,

- nasadené alebo veľmi dlhé, rôzne nesené uši,

- voľná koža na krku,

- príliš dlhý, klenutý alebo mäkký chrbát,

- kaprí chrbát,

- zrazené kríže,

- dlhé labky,

- mimochod,

- stepovanie,

- riedka srsť,

- čierna prímes, úhorí pruh, tmavé sedlo, zosvetlená alebo vyblednutá srsť,

- 1 cm nad alebo pod určenú mieru.

Hrubé chyby:

- nedostatočný pohlavný výraz,

- chrtovitý vzhľad,

- jablková hlava,

- rozbiehavé alebo zbiehavé línie hlavy,

- vytočené lakte,

- podstavené zadné končatiny,

- strmý alebo súdkovitý postoj zadných končatín,

- dovnútra vtočené päty,

- 2 cm nad alebo pod určenú mieru.

Vylučujúce chyby:

- znetvoreniny každého druhu,

- nedostatok typu,

- chyby zhryzu napr. predhryz, podhryz alebo skrížený zhryz,

- hrubé chyby jednotlivých oblastí, napr. stavby, osrstenia alebo sfarbenia,

- viac ako 2 cm nad alebo pod určenú mieru,

- bojazlivé, agresívne, zlostné, prehnane nedôverčivé alebo nervózne správanie.

Jedince, ktoré majú jednoznačné fyzické anomálie alebo poruchy správania, musia byť vylúčené z posúdenia.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Zdroj.: www.skj.skVytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky