Poplatky a prihlášky

Poplatky klubu platné k 28.2.2013

Členské poplatky je potrebné uhradiť do 31.1.

Členské poplatky:

Vstupný poplatok pre nového člena (zápisné) 7 EUR

Ročný členský poplatok 12 EUR

Bonitácia:

Bonitačný poplatok pre člena klubu 8 EUR

Bonitačný poplatok pre nečlena klub 16 EUR

Výstavné poplatky:


Číslo účtu: 520700-4203192477/8360, M-Bank , Lehnice 160

Poplatky je možné uhradiť poštovou poukážkou, alebo prevodom na vyššie uvedený účetVytvorte si webové stránky zdarma!