Poplatky a prihlášky

Poplatky klubu platné k 28.2.2013

Členské poplatky je potrebné uhradiť do 31.1.

Členské poplatky:

Vstupný poplatok pre nového člena (zápisné) 7 EUR

Ročný členský poplatok 12 EUR

Bonitácia:

Bonitačný poplatok pre člena klubu 8 EUR

Bonitačný poplatok pre nečlena klub 16 EUR

Výstavné poplatky:


Číslo účtu: 520700-4203192477/8360, M-Bank , Lehnice 160

Poplatky je možné uhradiť poštovou poukážkou, alebo prevodom na vyššie uvedený účetVytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky